Kunstsilo

I 2015 tok Nicolai Tangen initiativ til å gi sin samling til sin fødeby, Kristiansand. Det ble starten på eventyret om Kunstsilo.

For å kunne forvalte Tangensamlingen på best mulig vis, ble det etablert en stiftelse for eierskap av verkene, hvorpå disse skulle deponeres til og forvaltes av Sørlandets kunstmuseum (SKMU).

SKMUs eksisterende lokaler har over lengre tid vært for lite for å kunne drifte optimalt, og muligheter for utvidelser har vært diskutert og skissert.

Med Tangensamlingen som tilskudd, vil et påbygg der museet ligger i dag, raskt møtt ytterligere utfordringer for på ny vokse seg ut av sine arealer. Dette begrenser dermed mulighet for vekst og økt drift gjennom reduserte maksgrenser for antall besøkende og ambisjoner for fremtiden.

Et helt nytt museumsbygg; Kunstsilo, ble derfor løsningen, lokalisert på Odderøya i Arne Korsmos prisvinnende kornsilo, et kjennemerke i Kristiansand.

Det ble arrangert en åpen arkitektkonkurranse for å sikre at den gamle korsiloen i sin nye drakt ville få høy arkitektonisk verdi. Konkurransen hadde hele 101 deltakere og Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural studio vant oppdraget.

Ambisjonen er at Kunstsilo skal bli et kraftsentrum innen kunst og et museum av nasjonal betydning som blir lagt merke til internasjonalt, både arkitektonisk og innholdsmessig. Kjerneattraksjonene i Kunstsilo skal være samlingene til Sørlandets Kunstmuseum og Tangen-samlingen.