Kunstsilo

Kunstsilo skal bli et kunstmuseum med et solid nedslagsfelt og et omfattende samfunnsoppdrag:
Museet skal være et regionalt kraftsentrum for kunsten og kunstnerne i Agder, et museum av nasjonal betydning – og et museum som er internasjonalt synlig.

AKO- Stiftelsens kunstsamling
  • Består av 2000 verk gitt av Nicolai Tangen
  • Verdi flere hundre millioner
  • Den viktigste nordiske samlingen av modernistisk kunst i perioden 1930 – 1980
  • Stor innkjøpsaktivitet
  • Avtale inngått mellom AKO-Kunststiftelse og SKMU om evigvarende disposisjonsrett
  • Midler til egne innkjøp i SKMU
  • Unikt eksempel på offentlig/privat samarbeid