Kunstsilo er planlagt som et kunstmuseum av stor betydning for det skandinaviske kunstfeltet og vil få et omfattende geografisk nedslagsfelt. Samfunnsoppdraget er også omfattende: Kunstsilo skal være et regionalt kraftsentrum for kunsten og kunstnerne i Agder, et museum av nasjonal betydning – og et museum som er internasjonalt synlig.

 Kjernen i Kunstsilo skal være samlingene til Sørlandets Kunstmuseum og Tangen-samlingen, donert av Nicolai Tangen i 2015.

Disse nettsidene er under arbeid.

Dersom du har spørsmål knyttet til Kunstsilo, vennligst kontakt direktør ved Sørlandets Kunstmuseum og Kunstsilo, Reidar Fuglestad.