Kornsiloen i gammel versjon, tegnet av Arne Korsmoe. Skal nå bli Kunstsilo.

Første byggetrinn ble tegnet av arkitektkontoret
Aasland & Korsmo arkitekter.

Anlegget ble presentert i tidsskriftet «Byggekunst» i 1937.

Arkitektkontoret fikk den prestisjetunge
A.C.
Houens fonds diplom i 1939.