Competition materials


PROGRAM STEP 2

These documents are not available in English.

Program for Trinn 2 med vedlegg. Last ned (PDF, 1MB)

Vedlegg – Trinn 2
Vedlegg 16

Juryens rapport for Trinn 1. Last ned (PDF, 5MB)

Vedlegg 17

Kunstsilo Brosjyre. Last ned (PDF, 5MB)

Competition programme
APPENDIX LIST

Vedleggsliste (Rev B 09.03.2016). Download (PDF, 19.8KB)

Appendix 1

Art museum. See appendix in the competition programme

Appendix 2

Cultural school. See appendix in the competition programme


The remaining documents are not available in English.

Vedlegg 3

Notat fra byantikvaren. Kornsiloen på Odderøya Januar 2016. Download (PDF, 4.03MB)

Vedlegg 4

Detaljregulering av Silokaia (Kanalbyen). Planbeskrivelse. Plankart. Reguleringsbestemmelser. Vindanalyse datert 01.10.2014. Illustrasjonsplan av Kanalbyen. Download (.zip, 34.3MB)

Vedlegg 5

3D av Kanalbyen. Tilgjengelig i .max og .dwg. Kun tillatt brukt i forbindelse med konkurransen. Download (.zip / .max, 12.5MB) Download (.zip / dwg, 12.1MB)

Vedlegg 6

Digitalt kartgrunnlag. Kun tillatt brukt i forbindelse med konkurransen. Download (.zip, 2.03MB)

Vedlegg 7

Digitalt kartgrunnlag med gjeldende reguleringsplan. Kun tillatt brukt i forbindelse med konkurransen. Download (.zip, 122KB)

Vedlegg 8

Tegninger av siloen fra 1935, 1939, 1953 og 1996. Download (.zip, 35.9MB)

Oppmålingstegninger av siloen fra 2004. Download (.zip, 1.5MB)

Vedlegg 9

Tegninger av Kilden. Download (.zip, 36.1MB)

Vedlegg 10

Foto A til bruk for fotomontasje. Fotograf: Kanalbyen, Kjell Inge Søreide. Kun tillatt brukt i forbindelse med konkurransen. Download (JPG, 5.2MB)

Vedlegg 11

Foto B til bruk for fotomontasje. Kun tillatt brukt i forbindelse med konkurransen. Download (.zip, 45.6MB)

Vedlegg 12

Historiske foto. Kun tillatt brukt i forbindelse med konkurransen. Download (.zip, 3.4MB)

Vedlegg 13

Notat arealberegning. Download (.xlsx, 13KB)

Vedlegg 14

Referat og presentasjoner fra befaring, interiørfoto av silo og teknisk rapport. Download (.zip, 1.7MB)

Vedlegg 15

Spørsmål og svarskjema. Download (PDF, 442KB)
Konkurranseområde. Download (PDF, 623KB) / Download (.zip/.DXF, 348KB)
Gang- og sykkelveier Download (PDF, 160KB)
Foto. Download (.zip, 12MB)