Siden 2015, da Nicolai Tangen bestemte seg for å deponere sin samling til SKMU gjennom AKO Kunststiftelse, har reisen mot Kunstsilo bestått av en arkitektkonkurranse, et skisseprosjekt – og nå, per mars 2018, er forprosjektets fase 1 ferdig.

Man går etterhvert inn i en anskaffelsesprosess. det kan forekomme endringer i fremdriftsplanene som presenteres under.

For ytterligere detaljer, vennligst kontakt administrerende direktør ved SKMU, Reidar Fuglestad.

Et raskt tilbakeblikk på hva forprosjektets fase 1 har bestått av:

 

 • Det er utført omfattende analyser av tilstand på siloen og grunnforhold.
 • Siloen er scannet for å fastslå geometri.
 • BIM modell etablert (BygningsInformasjonsModell).
 • Konstruksjonsprinsipper og statistikk er avklart
 • Analyse av brannsikkerhet og rømningsveier
 • Akustikk
 • Sikkerhet
 • Tekniske systemer
 • Vurdering av alternativer ved kostnadsoptimalisering.

Arkitekter og rådgivere har bearbeidet prosjektet videre i dialog med:

 • byggherren
 • ansatte (brukere)
 • referansegruppe
 • rådet for funksjonshemmede
 • byantikvar

Det er avholdt forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten.

Leverandører forprosjekt fase 1:

Kunstsilo

 

Fremdrift

Forprosjekt fase 1 – sluttdato 31.01.2018
Anskaffelse av entrepenør – sluttdato 31.05.2018
Kontraktsinngåelse – sluttdato 15.06.2018
Forprosjekt fase 2 – sluttdato 30.10 2018
Beslutning gjennomføring – sluttdato 15.11.2018
Overlevering – sluttdato november 2020
Åpning – mai 2021

Fremdrift planprosess 2018

Bearbeding av dokumenter/bestemmelser etc. – ferdig jan/feb.

Annonsering offentlig ettersyn – 9. mars

Høringsfrist – 27-april

Skrivefrist BMU – 5.mai

BMU – 31.mai

Bystyret – 20.juni