Invitasjon


Velkommen til arkitektkonkurranse


Gaven fra Nicolai Tangen løfter byen vår inn i eliteserien for visuell kunst!

Nicolai Tangen har tilbudt Kristiansand by en kunstsamling bestående av 1100 norske verk, bygget opp over 20 år. De 1100 verkene utgjør det som av kjennere blir betegnet som den viktigste samlingen av norsk kunst fra perioden 1930-1970.

Kristiansand er stolte mottakere av denne gaven.

En slik samling fortjener – og krever – et enestående bygg. Vi har høye forventinger til bygget. Det må være velegnet som kunstarena med visningsrom som legger til rette for å formidle og fremheve kunstsamlingens unike kvaliteter.

Vår visjon er at det skal skapes et kunstmuseum med høy arkitektonisk kvalitet og av internasjonal betydning.

Forventningene stopper ikke der. Huset som skal romme samlingen bør også bidra til å løfte byrommet og byen. Den gamle bevaringsverdige og prisvinnende siloen kan gjøre nettopp det, i tillegg til å danne en tidsriktig ramme for en samling av tidlig modernistisk kunst.

Kristiansand har en visjon om å doble antallet innbyggere i sentrum. Kanalbyen, ved den gamle silokaia, vil få plass til mange nye byborgere. Siloen og nabobygget, Kilden Teater- og Konserthus, vil skape en attraktiv forbindelse mellom Kanalbyen og Kvadraturen.

Høsten 2015 ble ideen om å samle Tangen-samlingen og Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) unnfanget. Med en samling av kulturskolen, Ungdomskilden og et senter for ung teaterkunst i nærheten av Kilden, kan det som er det naturlige endepunktet for Kristiansands kulturakse bli et kulturelt kraftsentrum i byen.

Sørlandet Kunstmuseum, Kanalbyen Eiendom AS og Kristiansand kommune står sammen som arrangør av konkurransen. Vi ser frem til å få inn utkast som viser hvordan både siloen og området rundt kan transformeres fra havnefunksjoner til et område for kunst, kultur og næring.

Harald Furre

Ordfører Kristiansand Kommune