PROGRAM PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE

Konkurransemateriell


PROGRAM TRINN 2

Program for Trinn 2 med vedlegg. Last ned (PDF, 1MB)

vedlegg – Trinn 2
Vedlegg 16

Kunstsilo Brosjyre. Last ned (PDF, 5MB)

Vedlegg 17

Juryens rapport for Trinn 1. Last ned (PDF, 5MB)

Vedlegg 18

Spørsmål og svar for Trinn 2 – Versjon 1. Last ned (PDF, 160KB)

Spørsmål og svar for Trinn 2 – Versjon 2. Last ned (PDF, 170KB)

Konkurranseprogram
Vedleggsliste

Vedleggsliste (Rev B 09.03.2016). Last ned (PDF, 19.8KB)

Vedlegg 1 A/B

Program Kunstmuseum. Se vedlegg i konkurranseprogram

Vedlegg 2

Program Kulturskole. Se vedlegg i konkurranseprogram

Vedlegg 3

Notat fra byantikvaren. Kornsiloen på Odderøya Januar 2016. Last ned (PDF, 4.03MB)

Vedlegg 4

Detaljregulering av Silokaia (Kanalbyen). Planbeskrivelse. Plankart. Reguleringsbestemmelser. Vindanalyse datert 01.10.2014. Illustrasjonsplan av Kanalbyen. Last ned (.zip, 34.3MB)

Vedlegg 5

3D av Kanalbyen. Tilgjengelig i .max og .dwg. Kun tillatt brukt i forbindelse med konkurransen. Last ned (.zip / .max, 12.5MB) Last ned (.zip / dwg, 12.1MB)

Vedlegg 6

Digitalt kartgrunnlag. Kun tillatt brukt i forbindelse med konkurransen. Last ned (.zip, 2.03MB)

Vedlegg 7

Digitalt kartgrunnlag med gjeldende reguleringsplan. Kun tillatt brukt i forbindelse med konkurransen. Last ned (.zip, 122KB)

Vedlegg 8

Tegninger av siloen fra 1935, 1939, 1953 og 1996. Last ned (.zip, 35.9MB)

Oppmålingstegninger av siloen fra 2004. Last ned (.zip, 1.5MB)

Vedlegg 9

Tegninger av Kilden. Last ned (.zip, 36.1MB)

Vedlegg 10

Foto A til bruk for fotomontasje. Fotograf: Kanalbyen, Kjell Inge Søreide. Kun tillatt brukt i forbindelse med konkurransen. Last ned (JPG, 5.2MB)

Vedlegg 11

Foto B til bruk for fotomontasje. Kun tillatt brukt i forbindelse med konkurransen. Last ned (.zip, 45.6MB)

Vedlegg 12

Historiske foto. Kun tillatt brukt i forbindelse med konkurransen. Last ned (.zip, 3.4MB)

Vedlegg 13

Notat arealberegning. Last ned (.xlsx, 13KB)

Vedlegg 14

Referat og presentasjoner fra befaring, interiørfoto av silo og teknisk rapport. Last ned (.zip, 1.7MB)

Vedlegg 15

Spørsmål og svarskjema. Last ned (PDF, 442KB)
Konkurranseområde. Last ned (PDF, 623KB) / Last ned (.zip/.DXF, 348KB)
Gang- og sykkelveier. Last ned (PDF, 160KB)
Foto. Last ned (.zip, 12MB)