• Kunstsilo vil fremstå med relevans, engasjement og integritet
 • Kunstsilo åpner gjennom sine aktiviteter, for opplevelse, innsikt, læring og refleksjon
 • Kunstsilo skaper debatt, bygger og deler kunnskap
 • Kunstsilo skal være et regionalt kraftsentrum for kunst
  • Talent- og ungdomssatsing
  • Nettverksbygging i regionen innen kunst og kultur
  • Kunnskap, kompetanse og samarbeid
 • Kunstsilo skal være av nasjonal betydning
 • Kunstsilo skal være internasjonalt synlig