Siloen, som for lengst er tatt ut av sin opprinnelige tjeneste, ble tegnet av Arne Korsmo i 1935 og er prisbelønnet for sin arkitektur. Konkurransen i 2016 om å gi siloen nytt liv utløste en storstilt mønstring og over 100 bidrag av arkitekter fra hele 17 nasjoner. I tillegg til kunstmuseum lå det i konkurransepremissene at området rundt skal utvikles til et kulturkvartal.

Mestres Wåge Arquitectes og MX SI Architectural studio, begge fra Barcelona, vant til sist frem med sitt utkast Silosamlingen. Juryen fremhevet arkitektenes elegante balansegang mellom byggets opprinnelige utseende og dets iboende skulpturelle og romlige muligheter.

Museets hovedbygg plasseres inntil siloen, slik at det ryddes plass til så vel konvensjonelle utstillingsarealer som unike opplevelsesområder i silosylindrene. En innholdsrik plaza med kafeer og butikk forsterker sammenhengen med det tilstøtende kulturhuset Kilden, kulturskolen og den nye bydelen Kanalbyen.