Sørlandets Kunstmuseum er i dag det regionale kunstmuseet for Agder-fylkene. Museet driver en utstrakt kunstfaglig virksomhet som blant annet omfatter forvaltning, utvikling, formidling og forskning på egen samling av kunst og kunsthåndverk. I tillegg formidler museet norsk og internasjonal samtidskunst, kunsthåndverk og kunsthistorie gjennom utstillinger, vandreutstillinger, arrangementer, aktiviteter, foredrag, verksteder og pedagogiske prosjekter.

Sørlandets Kunstmuseum er en stiftelse, som ble opprettet i 1995 av Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Christianssands Billedgalleri.

Christianssands Billedgalleris samling ble deponert på museet ved opprettelsen i 1995. Siden da har Sørlandets Kunstmuseum bygd opp sin egen samling av kunst og kunsthåndverk. I 2015 tok Nicolai Tangen initiativ til å gi sin samling til SKMU gjennom kunsttiftelsen AKO og evig disponeringsrett. Det ble starten på eventyret om Kunstsilo.

Les mer om våre aktiviteter på www.skmu.no