Nicolai Tangens samling av kunst fra det tjuende århundre er den største og mest omfattende private kolleksjonen av norsk kunst fra perioden 1930 til 1980. Den utvides fortløpende, også med arbeider fra de andre nordiske landene.

Tangen-samlingen ble i 2015 besluttet overdratt til Sørlandets kunstmuseum. Donasjonen har form av evigvarende disponeringsrett over verkene. Sørlandets Kunstmuseum bestemmer dermed selv hvilke verk som skal stilles ut og når, men har en nærmere definert minstevisningsplikt.

Til å forvalte og sikre rammevilkårene for den store Tangen-samlingen ble AKO Kunststiftelse opprettet. Ett av stiftelsens formål er å fremme allmennhetens tilgang til nordisk bildende kunst fra perioden etter 1900, med hovedfokus på norsk billedkunst. AKO Kunststiftelse har også gitt støtte til innkjøp til Sørlandets Kunstmuseums samling. Helt siden Tangen lanserte ideen med kunstgaven til Kristiansand, har Sørlandets Kunstmuseum vært i tett dialog med ham og AKO Kunststiftelse.

I 2015 ble vi presentert for en samling av viktig norsk kunst fra 1930–70. Nå er ambisjonsnivået skrudd ytterligere opp: AKO investerer stort i nye innkjøp, og antall verk har vokst til ca. 2000 og stiger stadig.

Tangen-samlingen er nå utvidet til et nordisk perspektiv,
og inneholder brede representasjoner av sentrale nordiske kunstnere som få andre museer kan skilte med- som Jakob Weidemann, Aase Texmon Rygh, COBRA-kunstneren Asger Jorn, billedhoggeren Sonja Ferlov Mancoba, svenske Olle Bærtling, og mange flere. Samlingen gir oss unike muligheter til å gå i dybden av og formidle kunst som vi ikke har tilgang på i dag, og som forteller om en felles nordisk historie. Samtidig ser vi noen unike koblinger til museets egne samlinger, der vi bl.a. kan sette kunsthistorien på Sørlandet inn et norsk og nordisk perspektiv.

Kunsten i Tangen-samlingen åpner også for muligheten for å utvikle nettverk og samarbeid internasjonalt. Dette arbeidet er allerede i gang og flere dialoger er startet. I april viser vi den danske keramikeren Axel Salto, i samarbeid med Danmarks eneste museum for keramikk, CLAY. Samlingen kan også fungere som “byttekort”, dvs. verk lånes ut til andre institusjoner, som igjen gir oss muligheten til å formidle noen av deres kunstnavn.

AKO Kunststiftelse har ved årsskiftet 2017/2018 eierskap til 1050 verk i Tangen-samlingen, til en anslått verdi på cirka 83 millioner kroner. Resten av samlingen vil overføres gradvis til AKO Kunststiftelse og dermed Kunstsiloen – i påvente av en fremdriftsplan som skal tre i kraft ved endelig vedtak om bygging. Når Kunstsiloen åpner vil rundt 2000 verk til en verdi av nesten 200 millioner kroner være på plass. Samlingen vokser med andre ord fortløpende, og nye innkjøp vises på Sørlandets Kunstmuseums instagramkonto @skmu_art