Juryen har plukket ut seks finalister i trinn 1 av konkurransen, der til sammen 101 konkurranseutkast har bidratt til å belyse hvordan det nye kunstmuseet og kulturkvartalet kan utformes, og hvordan siloen og området rundt kan benyttes på best mulig måte. Juryens endelige rapport med generell og individuell kritikk for de seks finalistene, de tre innkjøpene og de tre hedrende omtalene vil offentliggjøres i begynnelsen av september, i forkant av trinn 2.

Last ned pressemelding

Last ned bildemateriell

Vinnerbidrag

 

 • Kunstsilo X

  Juryen er begeistret for det unike ikoniske potensialet ved ett enkelt grep; ”glasskåret” – og feiringen av det skulpturelle uttrykket i interiør og i bybildet. Det vises stor respekt for den industrielle historien som identitetsskaper, som rendyrket form, i materialitet og som museumsopplevelse. Denne respekten kombineres med ny dramatikk i adkomst, skylobby og takterrasse. Siloens reduserte fotavtrykk skaper store begrensninger i museets generelle utstillingspotenisale, noe som utfordres i fase 2. Kanaltorget kan fungere bra og bør beholdes, men videreutvikles til neste fase.

 • Silosamlingen

  Silosamlingen har laget et enkelt vellykket hierarki av gode offentlige rom mellom Kilden og Kanalbyen. Konseptet er enkelt og tiltalende. På en stillferdig og elegant måte, er siloens storslagne potensial og geometri videreutviklet. Utstillingsrommene er organisert og formet med en overbevisende veksling mellom rektangulære nøytrale utstillingsrom i et nytt påbygg og kraftfulle gedigne saler inne i eksisterende siloen. Forslaget har en topp etasje som etter juryens mening må omarbeides i neste fase.

 • Kulturakse

  Kulturakse etablerer et markant skår i siloen mellom den opprinnelige 1935 og 1938 tilføyelsen. Fire nye voluminøse bygnings-volum bindes sammen via overdekninger og broer. Utstillingen legges i sekvenser, hvor den besøkende skiftevis er i kunstrom og på broer med  utsikt mod omgivelsene: Kilden, Kanalbyen, Odderøya samt Fjorden. Forslaget har et ønsket om å aktivere et indre forløp samtidig som går på bekostning av omliggende gaterom og byrom. Utvikling av attraktive og velfungerende byrom og plasser må gis en betydelig vekt inn i neste fase.

 • Dream

  Forslaget Dream utmerker seg med sine særlige gode utstillingsrom. Prosjektet etablerer ikonografisk siloen i den opprinnelige 1935 varianten med et kammer-par fra 1939. Det etablerer en attraktiv plass i syd, ut mot Kanalbyen og kanalen. Utfordringer er gateløpet til Sjølystveien som er foreslått rettet ut samt at hotelltårn i bakkant opp mot Odderøya som fremstår for massivt.

 • Kultur-industrielt kompleks

  Juryen har sympati for prosjektets stramme og kontrollerte ramme om en ny regulær bystruktur – et nytt porøst “kulturmaskineri” på havnefronten. Prosjektet oppleves sensitiv til konteksten, både i skalering og tekst,  men samtidig selvrefererende og kjølig i uttrykket. Plassen har gode kvaliteter i forhold til dimensjonering, solforhold, åpenhet mot kanalen og bevegelsesmønster fungerer godt i grensesnittet mot Kanalbyen. Prosjektet har tatt konsekvensen av siloens begrensninger som utstillingsrom og sidestilt et kvadratisk museumstårn som møter et mer fleksibelt utstillingsbehov i en balansert masseoppbygging. Sirkulasjonmønsteret gjennom museet skaper meget gode opplevelser med pauser, panoramautsikt, og siloens sterke tilstedeværelse.

 • Lysningen

  Prosjektet har et tydelig nytt forspråk inspirert og speilvendt av siloens former. Dette er et potensial som kan bearbeides til et fullstendig prosjekt. Utstillingsrommene må revideres og prosjektet krever en kraftig omarbeiding med hensyn til sirkulasjon. Toppetasjen blir et ikon for bygget også i dette prosjektet.

Innkjøp

 

 • Arkiv. Samling

 • Kaleidoskop

 • Aktiver Generer Integrer!

Hedrende omtale

 

 • Den andre siden

 • Kornsilo / Kunstby

 • Det rå og det kogte