Fra kornsilo til Kunstsilo

Arbeidere på kornsiloen, 1935
20. august 2024
– 20. desember 2024
Book undervisningsopplegg her
Informasjon

Varighet: 60 minutter

Antall: Maks 30 elever

Målgruppe: Videregående skole og ungdomsskole

-en arkitektur og historieomvisning for skoleklasser

Kunstsilo er en prisbelønt, tidligere kornsilo på Odderøya i Kristiansand som nå står klart som et nyskapende kraftsenter for kunst- og kulturopplevelser i Kristiansand. I denne omvisningen får elevene et innblikk i den spektakulære arkitekturen til Kunstsilo og siloens historie fra 1935 fram til i dag.

Elevene vil også få en tilrettelagt praktisk oppgave med utgangspunkt i arkitekturen og dagens virksomhet. Omvisningen berører både teoretiske fag som for eksempel samfunnsfag, men vil også passe for praktiske fag som for eksempel byggfag.