Gratis inngang og rabattert billett

Her får du en oversikt over hvem som har gratis inngang ved Kunstsilo. Personer tilknyttet gruppene under med rett til gratis inngang kan henvende seg til billett-og infoskranken i Silosalen ved ankomst.

Gratis inngang

 • Kommunal voksenopplæring (klasse på besøk)
 • Kunststudenter ved norske utdanningsinstitusjoner med gyldig studiebevis/semesterkort (kunst, design, arkitektur, kunsthistorie, museologi, konservering og estetikk)
 • Skoleklasser på grunnskole og videregående nivå i Agder. Elever har også gratis inngang i forbindelse med skoleoppgaver. Gyldig digitalt skolebevis må fremvises hvis eleven er over 18 år.

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort

 • Kunstsilos medlemmer: Medlemmer trenger ikke billett. Vis fram medlemskort og gå rett inn.
 • ICOM/ICAM
 • NBK – Norske Billedkunstnere
 • NK – Norske Kunsthåndverkere
 • NAL – Norske arkitekters landsforbund
 • NIL – Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
 • NLA – Norske landskapsarkitekters forening
 • Samisk kunstnerforbund
 • Andre kunstnerorganisasjoner (for eksempel Forbundet Frie Fotografer, UKS)
 • Kuratorforeningen
 • Presse
 • Norsk kritikerlag
 • Ungdom/barn under 18 har gratis inngang

Rabattert billett

 • Under 25 år
 • Grupper over 10 personer (150,- per person)
 • Grupper over 10 personer, under 25 år (100,- per person)
 • Ledsagere (med ledsagerbevis): Gratis

Samarbeidspartnere og samarbeidsprosjekter

Arrangementer og utleie som gir gratis inngang blir spesifisert og informeres om.

Gratis omvisning

 • Barnehager
 • Skoleklasser (grunnskole/videregående skole)
 • Kommunal voksenopplæring
 • Frivillighetssentraler i Agder
 • Ideelle organisasjoner rettet mot personer med spesielle behov (eksempelvis Blindeforbundet, Demensforeningen, Døveforeningen)