Partnerskap

Realiseringen av Kunstsilo ville ikke vært mulig uten verdifulle bidrag og initiativ fra våre investerings- og prosjektpartnere.

Investeringspartnere

AKO Foundation

AKO Foundation ble etablert av Nicolai Tangen i 2013. AKO Foundation gir gaver til en lang rekke ideelle organisasjoner over hele verden. Hovedområdene de støtter inkluderer utdanning, klimaprosjekter og å gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig i samfunnet. I forbindelse med realiseringen av Kunstsilo-prosjektet har AKO Foundation vært en essensiell støttespiller. De har investert over 200 millioner kroner i byggeprosjektet.

Illustrasjon av AKO-rommet i Kunstsilo
AKO Kunststiftelse

AKO Kunststiftelse ble opprettet i 2016 og har som formål å samle, kjøpe og gjøre kunst tilgjengelig for allmennheten. Kunstsilo har fått evigvarende disposisjonsrett til Tangen-samlingen, som er verdens største samling innen nordisk modernisme. AKO Kunststiftelse har spilt en viktig rolle i finansieringen og gjennomføringen av Kunstsilo- prosjektet. Kunststiftelsen er finansiert ved gaver fra AKO Foundation.

Kvinne med ryggen til ser på kunstverk fra Tangen-samlingen
Personer diskuterer et verk i et galleri

Prosjektpartnere

Bli Kunstsilo-partner

Vil du bidra til å skape et inkluderende rom som fremmer forståelse, glede og refleksjon, og vil du ha en ledende rolle i å fremme kunstprogram, utdanning og forskningsprosjekter?

Å bli partner med Kunstsilo gir deg mulighet til å posisjonere din bedrift eller stiftelse i spissen for verdens største plattform innen nordisk modernisme og samarbeide med oss om viktige felles strategiske mål.

Gjennom våre partnerskapsprogrammer har bedrifter, stiftelser og privatpersoner mulighet til å knytte seg til Kunstsilo og støtte våre mål. Partnerne bidrar med viktig støtte til våre programmer, og får til gjengjeld mulighet til å engasjere seg i viktige prosjekter, nå en bred og variert målgrupper, bli koblet til verdens største plattform for nordisk modernistisk kunst, og samarbeide med oss om nøkkelstrategier.

Reidar Fuglestad

Administrerende direktør
[email protected] E-post
+47 481 59 900

Eldbjørg Dahl

Kommersiell direktør
[email protected] E-post
+47 938 04 000