Artikkel Tangen-samlingen

Bli bedre kjent med kunstsamleren Nicolai Tangen

January 11, 2024
Kunstsamler Nicolai Tangen

Nicolai Tangen har siden 90-tallet samlet over 5000 nordiske verk som til sammen utgjør Tangen-samlingen.

– Samlingen er blitt så stor og så kunsthistorisk viktig at jeg ikke kan sitte på den selv. Og jeg synes ikke det er riktig å gi en sånn arv til barna. For det første har de ikke godt av å arve så store verdier, og for det andre synes jeg flere burde få glede av samlingen. Det var derfor jeg bestemte meg for å gi den bort, sier Nicolai Tangen i et intervju fra 2018.

– Jeg synes det er fantastisk flott å kunne gi denne samlingen tilbake til Kristiansand og Sørlandet, hvor jeg vokste opp. Tyngdepunktet for kulturlivet i Norge har alltid vært Oslo, og jeg mener man trenger et sterkt tyngdepunkt også et annet sted i landet. Da er Kristiansand fantastisk, sier Tangen, som tror Kunstsilo vil tilføre mye til turistnæringen i regionen.

– Museet vil være et trekkplaster, og det ligger i tillegg flott til ved siden av Kilden. Man vil kunne få fine synergier med denne plasseringen.

Mastergrad i kunsthistorie

Etter å ha avtjent førstegangstjenesten ved forsvarets russiskkurs, startet Tangen siviløkonomstudier ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han fortsatte med studier ved Wharton School på University of Pennsylvania. Etter dette flyttet han til London og begynte som analytiker i meglerhuset Cazanove. I 2005 etablerte han hedgefondet  AKO Capital, navngitt etter forbokstavene i barnas navn.

Han etablerte den veldedige stiftelsen AKO Foundation i 2013 og fullførte en mastergrad i organisasjonspsykologi ved London School of Economics i 2017.

I 2020 fikk han stillingen som daglig leder i Norges Bank Investment Management.

Tangens mor tok ham med på museer over hele Europa fra ung alder, og da han bodde i London ble kunstinteressen en stor lidenskap. Fra 2003 til 2005 tok han en mastergrad i kunsthistorie ved Courtauld Institute of Art ved University of London på tre grafiske serier av den tysk-norske kunstneren Rolf Nesch.

Tangens kunstinnkjøp startet med et bilde av den norske modernisten Johannes «Johs» Rian. Etter hvert har han bygget opp det som er verdens største samling av nordisk modernisme fra perioden 1930 til 1980.

Privat/offentlig samarbeid

Nicolai Tangen besluttet å gi sin samling som gave til Kristiansand i 2015, og året etter ble den lagt inn i den nyopprettede stiftelsen  AKO Kunststiftelse. Sørlandets Kunstmuseum inngikk en avtale med AKO Kunststiftelse om evigvarende disposisjonsrett til samlingen. Avtalen trer i kraft når museet flytter inn i Kunstsilo.

– Det finnes veldig få gode eksempler på privat og offentlig samarbeid i Norge. Dette vil kunne bli det absolutt beste eksemplet som vil kunne brukes fremover i andre sammenhenger og situasjoner, hvor det private og det offentlige går sammen om å lage noe helt spektakulært, sier han i intervjuet under.

Foto: Nina Rangøy

Thumbnail