Artikkel Kunstsilo

Dette er Kunstsilos kunstneriske profil

December 8, 2023
Kurator Karl Olav Segrov Mortensen foran Kunstsilo

Programansvarlig Karl Olav Segrov Mortensen forteller om de fire fokusområdene for Kunstsilos utstillinger de første to årene.

Det nærmer seg med stormskritt. Kunstsilo åpner til neste år, og det jobbes på spreng for å skape meningsfulle og engasjerende opplevelser for de besøkende. Det er nå utarbeidet en kunstnerisk profil, som skal ligge i bunnen av det som settes opp av utstillinger på museet.

– Helt overordnet vil vi se på kunst som arena for utforsking, medskaping, meningsbrytninger og fellesskap, der vi hele tiden ser kunsten og arbeidet vårt i relasjon til det som foregår rundt oss, sier Karl Olav Segrov Mortensen.

Illustrasjon av et utstillingsrom i Kunstsilo
Illustrasjon: Mestres Wåge, Mendoza Partida og BAX Studio.

Han har ansvaret for å sette sammen programmet i Kunstsilo de første to årene.

Mortensen forteller at Kunstsilo vil jobbe med utstillinger innenfor fire hovedområder:

  • Nordisk kunsthistorie

– Tangen-samlingen gjør at vi kan jobbe for et tyngdepunkt i samlingene på kunsthistorie i Norden fra cirka 1900 og fram til i dag. Vi ønsker å ta utgangspunkt i de konkrete verkene i samlingen og kontekstene de har oppstått i, og se hva slags historier vi kan bygge ut fra det.

  • Kunst og kultur på Agder

– Vi er et regionalt kunstmuseum og skal formidle kunsthistorie på Agder. Men vi skal også se på hvordan Agders historie kan bli avbildet i kunsten vi har i samlingene. Og så er det et veldig aktivt og dynamisk og interessant kunstmiljø i landsdelen, som vi også skal formidle og jobbe med på ulike måter.

  • Det globale i det lokale

– Kristiansand er en internasjonal by, og har en sammensatt befolkning. Det gjør at vi ønsker å se oss i sammenheng med det som rører seg ute i verden på ulike måter. Kunstnere forholder seg til de store, globale spørsmålene som vi alle står overfor. De har vi også lyst til å koble inn gjennom samtidskunst i Kunstsilo.

  • Mangfold og samskaping med publikum

– Vi vil bygge utstillinger basert på hva som rører seg i samfunnet, og ønsker å trekke mennesker med ulike interesser og perspektiver inn i arbeidet vårt. Det kan være alt fra foreninger og eksperter til privatpersoner. Målet er å skape noe nytt sammen med publikum.

Vil nå bredt

Kunstsilo vil være et stort og romslig museum med tre utstillingsetasjer på over 3300 kvadratmeter. Mortensen ønsker at hver fløy og hver etasje etter hvert vil få en egen karakter, slik at folk vet hva de får når de kommer til de ulike stedene i huset.

Ilustrasjon av mennesker som ser seg rundt i Kunstsilo
Illustrasjon: Mestres Wåge, Mendoza Partida og BAX Studio.

– Vi ønsker at publikum skal møte kunst i hele sin mangfoldighet, at de skal få oppleve alt kunstnere driver med av materialer, medier, prosesser og strategier. Vi vil at publikum skal få både sterke opplevelser, nære opplevelser, og opplevelser som utfordrer. Målet er at de fleste som besøker oss får et lite skifte av perspektiv som de tar med seg videre, og kanskje også noen nye spørsmål plantet i hjernebarken, sier han.

Det er en viktig ambisjon for Kunstsilo å nå et bredt og mangfoldig publikum. Museet må dermed igangsette prosjekter som trekker nysgjerrigheten til mange mennesker samtidig.

– Vi må jobbe med et detaljert program som går i litt ulike retninger og kan imøtekomme ulike interesser i publikum på samme tid. Kristiansand er jo en typisk sesongby, hvor det er veldig mange tilreisende i sommerhalvåret. Det gir en unik mulighet til å nå mange mennesker gjennom store, brede presentasjoner og interessante tematikker. Så vil vinterhalvåret i større grad være konsentrert om de som bor og virker i regionen. I den sammenheng vil vi jobbe mye mer detaljert med ulike publikumsgrupper og prosjekter som peker i forskjellige retninger, sier han.

Stor åpningsutstilling

Kunstsilo har tre egne kunstsamlinger som de skal vise frem når museet åpner. Den største av dem, Tangen-samlingen, består nå av 5500 verk. Det byr på store muligheter.

Surrealistisk maleri av en dame og et egg som har falt ut av en eggeskål
Esaias Thorén, Improvisation, 1938. Tangen-samlingen.

– Tangen-samlingen har et nordisk perspektiv som gjør at vi kan jobbe på tvers av landegrensene i Norden. Det har blitt samlet i dybden på ganske mange kunstnerskap, og det gjør at vi har mulighet til å lage brede fremstillinger av enkeltkunstnere. Vil vi også bruke Tangen-samlingen som et utgangspunkt for større prosjekter hvor vi også låner inn verk. Det gjør også at vi kan inngå samarbeid med fagfolk og ekspertiser utenfra, og dessuten låne ut prosjekter vi sitter på, sier Mortensen.

Han kan fortelle dette om den alle første utstillingen i Kunstsilo neste år: – Åpningsutstillingen er kuratert av Åsmund Thorkildsen i samarbeid med Kunstsilo. Kunstshistoriker Steinar Gjessing har også bidratt som som samtale- og sparringspartner, og sluttresultatet er en stor og omfattende representasjon av Tangen-samlingen. Utstillingen vil strekke seg over alle tre utstillingsetasjene, og gi ulike vinklinger og perspektiver på den nordiske kunsthistorien fra 1900 og fram til cirka 1980. Det er noe å glede seg til, konstaterer Mortensen.