Artikkel Kunstsilo

– Interessen for Kunstsilo har vært stor i utlandet

March 27, 2024

Det sier Therese Aalberg i Utenriksdepartementet etter at Kunstsilo har besøkt seks europeiske byer de siste månedene. – Har gitt mer effekt enn jeg forventet, sier direktør Fuglestad.

– Kunstsilos unike bygg, omfattende samling og ambisiøse utstillingsprogram vil bidra til å øke interessen for norske kunst- og kulturuttrykk ute i verden, fastslår Therese Aalberg i seksjon for kultur og kreative næringer i Utenriksdepartementet (UD).

Utenrikstjenesten jobber for å fremme norske kulturaktører og kunstinstitusjoner i utlandet og har de siste månedene arbeidet tett med Kunstsilo for å gjøre museet kjent internasjonalt.

Besøk på den norske ambassaden i Berlin.  F.v: Stein Olav Henrichsen, Laila Stenseng, Eldbjørg Dahl, Reidar Fuglestad og Karl Olav Segrov Mortensen.
Den norske ambassaden i Berlin. F.v: Styreleder i Kunstsilo, Stein Olav Henrichsen, ambassadør Laila Stenseng, kommersiell sjef, Eldbjørg Dahl, adm. direktør Reidar Fuglestad og programansvarlig Karl Olav Segrov Mortensen.

– Vi er glade for at Kunstsilo har lagt så stor vekt på å promotere seg internasjonalt, med presse- og bransjelanseringer i flere land. Interessen i utlandet har vært stor. Nå planlegges det for presse- og ekspertreiser til åpningen i mai. Det er gledelig at ledende aktører i kunstfeltet internasjonalt nå vil legge turen til Kristiansand, sier Aalberg.

Suksess i London

Etter over fem år med rehabilitering, bygging og innredning, åpner Kunstsilo dørene 11. mai. I åpningsuka vil en rekke internasjonale aktører være til stede. Det er ikke minst et resultat av målrettet jobbing de siste månedene.

Og det hele begynte i London.

Administrerende direktør Reidar Fuglestad presenterer Kunstsilo i London.

Da Kunstsilo skulle finne en arena for lansering av program og åpningsdato i november, falt valget på den engelske hovedstaden. Her ble de ulike aspektene ved det nye museet presentert for over 30 representanter fra britisk presse, kunstbransje og reiseliv.

Det ble stor suksess.

– Lanseringen var særdeles vellykket, og åpnet mange nye dører for oss. Vi ble sett i et helt nytt marked, og fikk mange nye kontakter som vi kommer til å samarbeide med etter hvert, forteller museets direktør Reidar Fuglestad.

Styreleder Stein Olav Henrichsen, direktør for Tate Modern, Karin Hindsbo og Reidar Fuglestad i London.
Styreleder Stein Olav Henrichsen, direktør for Tate Modern, Karin Hindsbo og Reidar Fuglestad i London.

Samtidig som arrangementet pågikk i London, ble pressemeldinger sendt ut fra Kunstsilo og Innovasjon Norge til over 4000 medieaktører over hele verden. Denne kombinasjonen resulterte i mer enn 50 internasjonale artikler, blant annet i CNN, Financial Times og Forbes Magazine, som alle har en global leserskare. De to førstnevnte anbefaler også Kunstsilo som reisemål i 2024.

CNN trekker til og med frem museet på Odderøya som et av verdens mest betydningsfulle nye byggverk dette året.

– Vi har vært veldig bevisst på å ta Kunstsilo ut i verden. Vi er en internasjonal aktør, da må vi også kommunisere internasjonalt, i tillegg til innsatsen vi legger ned regionalt. Men at vi skulle få så mye ut av en tur til London er ganske overveldende, sier Fuglestad.

Administrerende direktør i Kunstsilo, Reidar Fuglestad, gjør seg klar til presentasjon i Haag.

Vil kombinere med andre attraksjoner

I etterkant av lanseringen ble Fuglestad invitert til regjeringens representasjonsbolig, og til særmøter med utenriksministeren. Litt senere ble han også bedt til den britiske ambassaden for å diskutere hvordan man kan bygge en sterkere bro mellom det norske og det britiske kulturlivet.

Suksessen i London fikk flere ringvirkninger. Kunstsilo satset på lignende arrangementer i Paris, Berlin, Haag, Stockholm og København, og også her ble de møtt med stor interesse og nysgjerrighet blant kuratorer, museumsdirektører, reiselivsoperatører og journalister innenfor reiseliv, kunst og arkitektur.

Reidar Fuglestad og Karl Olav Segrov Mortensen utenfor de nordiske ambassaders felleshus i Berlin.

­– Denne rundreisen har gitt mer effekt enn jeg hadde forventet, og jeg er styrket i troen på at vi kommer til å bli et internasjonalt reisemål. Vi har alle muligheter til å trekke nye publikumsstrømmer til regionen vår. Vi har masse å by på her, og mange uttrykker at de vil kombinere et Kunstsilo-besøk med Under, Boen Gård, Vennesla bibliotek og andre attraksjoner på Sørlandet, sier Fuglestad, som slår fast at Kunstsilo kan skilte med to sterke spydspisser.

– Det ene er at vi har et spektakulært bygg som vekker interesse overalt. Det andre er at vi har en kunstsamling som vi mener har en internasjonal appell, nemlig Tangen-samlingen. Det føler jeg at vi har fått bekreftet de siste månedene. Det er også stort fokus på rehabilitering av gamle bygninger for tiden, og Kunstsilo er et godt eksempel på det, sier Fuglestad.

En stor liten by

Direktøren forteller at han også får positive tilbakemeldinger på at det gjøres en slik satsing utenfor en hovedstad.

– Jeg sier gjerne at vi er en stor liten by, fordi vi har et tilbud som er større enn det antall innbyggere tilsier. Vi opplever interesse fra storbymuseer som man kanskje ikke ville trodd så på oss som en relevant samarbeidspartner. Men det gjør de altså. Det er interesse for å bygge prosjekter, utstillinger og felles kompetanse, sier han.

Fuglestad trekker frem UD og ambassadene, men også Innovasjon Norge og Visit Norway som gode og viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å gjøre Kunstsilo kjent i utlandet.

– Vi har fått fantastisk mottakelse av UD og deres utestasjoner. De har vært utrolig profesjonelle i måten de har opptrådt på, forteller han.

Stein Olav Henrichsen med smil og kaffe før presentasjon i Berlin.

Parallelle satsinger

Kunstsilos kommersielle direktør Eldbjørg Dahl har ledet arbeidet, og trukket i mange av trådene underveis. Hun forteller at dialogen med internasjonale aktører har gitt henne trygghet i at Kunstsilo kan opparbeide seg en solid posisjon også utenfor Norge.

– Vi har vist frem det vi mener er unikt med Kunstsilo: bygget, arkitekturen, historien og det kunstneriske innholdet. Og jeg er nå veldig trygg på at vi faktisk er internasjonalt attraktive, og at vi kan skape spennende aktiviteter over landegrenser. Og vi skal selvfølgelig ha en omfattende regional satsing parallelt med at vi jobber med Kunstsilo som et internasjonalt reisemål, sier hun.

Dahl påpeker at museet i sin markedsføring ønsker å løfte frem både Kristiansand, regionen og landet vårt.

– Det er gøy at det nå er stor interesse for å oppleve kunst og kultur i Norge, i tillegg til fjordene og naturen vi allerede er så kjent for. Man kan legge opp en tur hit og få dekket mange interessefelt. Dette gjør oss veldig attraktiv som reisemål, og det er utrolig spennende, sier hun.