Video Undervisning

Kunstsilo i klasserommet

November 17, 2023

Visste du at Kunstsilo tilbyr masse morsomme aktiviteter for skoleelever?

Kunstsilo utvikler pedagogiske program som forankres i læreplanverket. Med direkte tilknytning til relevante kompetansemål i flere ulike fag, får barn og unge samhandle, oppdage verden på egenhånd og være aktive deltakere i læringsprosessen. Vi skal tilby de aller beste undervisningsprogrammene tilpasset elever på alle nivåer og trinn. I påvente av eget bygg fikk vi denne høsten anledning til å vise en utstilling frem på Bomuldsfabriken i Arendal, hvor vi fikk besøk av flere elever. Se hva som skjedde under besøket!

Thumbnail