Artikkel Kunstsilo

Kunstsilo skal være et sted for alle

November 27, 2023 / By: Jan Frantzen

Det nye museet skal romme kunstopplevelser på høyeste nivå – og mye mer.

Et museum som speiler samfunnet, og et museum som er med på å utvikle det. Et museum med yrende liv, både inne og ute. Et museum for voksne og et museum for barn. Et museum for de som elsker kunst, og for de som ikke helt forstår det. Og for alle som er et sted i mellom.

Det er visjonen som gjorde at Reidar Fuglestad tok jobben som Kunstsilo-direktør i 2017: Et inkluderende museum som er en sentral del av et vitalt og pulserende Kristiansand.

– Vi ønsker et mer attraktivt sentrum, og hele regionen kan utvikle seg ved å satse mer på kunst og kultur. Det er en viktig driver for bosetting, kreative arbeidsplasser og turisme. Denne satsingen vil gjøre det enda mer verdifullt å være innbygger og gjest i vår region, sier Fuglestad.

Han jobber for et museum som skal være relevant for innbyggerne. Det betyr at innholdet skal gi et bilde av verden vi lever i.

– Internasjonale undersøkelser viser at folk har stor tillit til museers kommunikasjon. De formidler sannhet og virkelighet. Vi vil bruke denne arenaen til å ta opp spørsmål rundt rettferdighet, ytringsfrihet, demokrati, toleranse og mangfold, forteller Fuglestad.

Vil utvide kunstbegrepet

Direktør for Kunstsilo, Reidar Fuglestad.

Med Tangen-samlingen i sentrum vil Kunstsilo kunne presentere utstillinger helt i ypperste klasse. Men Fuglestad vil ikke bare nå høyt. Han vil nå bredt også. Og nærheten til Kilden, Kulturskolen og Vest-Agder-Museet gir Kunstsilo enestående muligheter for brobygging.

– En kunstopplevelse kan være mye mer enn å stå i et rom og se på et bilde, sier Fuglestad, og trekker frem ett av mange viktige satsingsområder: digital kunst. SKMU har allerede hatt digitale utstillinger som har generert nye besøksgrupper, og tillegg har museet vært med på å utvikle Palmesus Classics – en konsertproduksjon som skaper samspill mellom popartister, symfoniorkester og visuell kunst. En ny og mektig type opplevelse for alle aktørene – og ikke minst publikum.

I tillegg til dette skal også deler av museets egne samlinger digitaliseres. Det åpner for en helt annen forståelse av klassiske kunstverk.

– Det er en ny og spennende metode for å formidle samlingen, og vi tester ut flere muligheter for dette. Det handler om å utvide kunstbegrepet, og dermed måtene man kan oppleve kunst på, sier direktøren.

Snakker til alle

Fuglestad påpeker at museet føler en forpliktelse til å nå ut til alle. Kunstsilo har også ambisjoner om å bidra til å gi tilhørighet til de som føler at de faller utenfor i samfunnet.

– Oppgaven vår er å formidle kunst til et bredt utvalg av befolkningen. Det innbefatter også barn, skoleungdom og de som ikke har anledning til å betale billett. Vi skal ha tilbud, undervisning og aktiviteter som inkluderer alle. Gjerne i samarbeid med aktører som har gode aktiviteter allerede, som for eksempel Blå kors sin Barnas stasjon, sier Fuglestad.

Han ønsker at museet skal formidle kunsten på en måte som gjør at alle får glede av den.

– Det ligger mye historie og kultur i kunst. Kunstsilo skal bli et sted hvor man kan gå som familie, og hvor alle kan bli engasjert. For å få det til må vi kommunisere på ulike måter til ulike grupper, også de som ikke føler at de forstår kunst. Vi må legge opp formidlingen slik at vi snakker til alle, forklarer Fuglestad.

Alltid levende

Kunstsilo skal være spektakulær, men også innbydende. Eksklusiv, men med lav terskel. Det blir ingen store trapper på vei inn. Ingen tunge dører. I første etasje vil hele fasaden være av glass, med en naturlig passasje gjennom bygget, hvor man også kan sitte og jobbe eller lese. På utearealet kan man henge med venner, sitte og spise ved kafeen eller bare finne seg en benk og nyte det flotte området.

Inne i siloen vil det bli rundt 200 arrangementer i året. Bokbad, foredrag, konserter og diskusjoner. Det vil bli et bygg og et område som alltid lever.

– Folk skal kunne komme hit og være trygge på at de finner noe interessant. Det skal skje noe hele tiden, sier Fuglestad.

Samarbeidspartnere

Museumsdirektøren understreker også betydningen av gode samarbeidspartnere i et så stort og omfattende prosjekt.

– Kunstsilo er ikke mulig å realisere uten et solid offentlig/privat samarbeid. Flere aktører er involvert – og vi ønsker å takke alle som bidrar, sier Fuglestad.

Her er en oversikt over Kunstsilos viktige bidragsytere, og et innblikk i den totale finansieringen:

  • Kulturdepartementet, 175 millioner kroner
  • AKO Foundation, 210 millioner kroner
  • Cultiva, 100 millioner kroner
  • Lån, 80 millioner kroner
  • Kristiansand kommune, 50 millioner kroner
  • Salg eksisterende lokaler, 35 millioner (takst)
  • Private aktører, sponsorer (Sparebanken Sør, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, m. fl.), 30 millioner
  • Vest-Agder fylkeskommune, 25 millioner kroner
  • Aust-Agder fylkeskommune, 5 millioner kroner

Sum finansieringer = 710 millioner kroner