Video Tangen-samlingen

Kunstnere i Tangen-samlingen: Willibald Storn

April 5, 2024

Willibald Storn (f. 1936) er en norsk kunstner og grafiker. Han har stått på barrikadene som kunstner i over 60 år, og han jobber fortsatt hver dag med å skape kunst som kritiserer og stiller spørsmål ved vedtatte sannheter i samfunnet.