Artikkel Tangen-samlingen

Ti spørsmål og svar om Tangen-samlingen

October 27, 2023
Abstrakt modernistisk kunst på blå bakgrunn

Du har kanskje noen spørsmål om Tangen-samlingen og hvordan den forvaltes? Beate Mjaaland, daglig leder for AKO Kunststiftelse, svarer her på de viktigste.

1. Hvem er Nicolai Tangen?

– Kristiansanderen er daglig leder i Norges Bank Investment Management, som blant annet forvalter oljefondet. Nicolai Tangen er også utdannet kunsthistoriker og har en sterk lidenskap for kunst.

2. Hva består Tangen-samlingen av?

– Tangen-samlingen er den største og mest omfattende private samling av nordisk kunst fra modernismens begynnelse på 1920-tallet til ca. 1990. Fotografi-delen inneholder også samtidsfotografier. Samlingen består av over 5000 verk, og utvides fortløpende. Den består av malerier, grafikk, skulpturer, fotografier, video, konseptkunst, tegninger og tekstiler.

Person med kniv i strupen
Per Kleiva, Den amerikanske angsten, 1971. Kunstsilo/Tangen-samlingen © Per Kleiva / BONO

3. Hva er det unike med Tangen-samlingen?

– Samlingen i seg selv er unik. Det er ingen andre museumssamlinger i verden som har hovedfokus på nordisk modernisme. Nicolai Tangen går ikke nødvendigvis etter det største og mest kjente, han velger ut kunstnerskap han synes er spennende og ønsker å gå i dybden på. Det er også spesielt for en museumssamling at den alltid er i utvikling.

4. Hvorfor er Tangen-samlingen i Kunstsilo?

– Nicolai ønsket å gi samlingen til hjembyen sin. I 2016 ble det besluttet å legge samlingen til AKO Kunststiftelse, som deretter inngikk en avtale med Sørlandets Kunstmuseum om evigvarende disposisjonsrett i Kunstsilo.

Rød blomst mot beige bakgrunn
Rita Kernn-Larsen, Skitse til Valmuen, udatert. Kunstsilo/Tangen-samlingen © Rita Kernn-Larsen / BONO

5. Når ble samlingen påbegynt?

– Det første verket Tangen anskaffet seg var maleriet «Kunstnerens atelier» av den norske modernisten Johannes Rian på midten av 90-tallet. Han har altså bygget opp det som er beskrevet som en av verdens bredeste, dypeste og viktigste samlinger av nordisk modernisme over 25 år.

6. Hvilke kunstnere peker seg ut i Tangen-samlingen

– Av norske kunstnere kan vi jo nevne Gunnar S. Gundersen, Zdenka Rusova, Per Kleiva, Reidar Aulie, Johs. Rian, Mette Tronvoll, Anna-Eva Bergman, Rolf Nesch, Marianne Heske, Bjørn Ransve og Ryszard Warsinski.

Den finske delen er veldig sterk og inneholder mesterverk av pionerene i den finske modernismen, nemlig Sam Vanni, Birger Carlstedt, Lars-Gunnar Nordström og Ernst Mether-Borgström. I tillegg har vi en flott samling av finsk fotokunst, inkludert Elina Brotherus serie «Seabound» fra Sørlandet. Olle Bærtling, Otto Carlsund, Agnes Cleve, Ola Billgren og Sigrid Hjertén er noen av representantene for de svenske kunstnerne. De danske kunstnerne er blant annet representert ved Albert Mertz, Asger Jorn, Rita Kernn-Larsen, Vilhelm Bjerke- Petersen og Per Kirkeby.

Det som går igjen, og som er et avgjørende kriterium, er at alle verk holder et høyt kunstfaglig nivå.

Mann på brygge viklet inn i tråd
Reidar Aulie. Serpentiner II, 1941. Kunstsilo/Tangen-samlingen © Reidar Aulie / BONO

7. Hvilke verk peker seg ut?

– Det er mange fantastiske verk i samlingen. Per Kleivas Den amerikanske angsten er et sterkt og slående maleri. Synnøve Anker Aurdals tekstil Solen er et naturnært og lyrisk verk, mens Otto G. Carlsunds Rapid er et fantastisk eksempel på internasjonal konkretisme. Serpentiner er et godt eksempel på Reidar Aulies sosialt engasjerte kunst mens Asger Jorns Den avskyelige snømann er et eksempel på Cobra-malernes semifigurative ekspresjonisme. Videre har jo kjøpet av Marianne Heskes skulptur Gjerdeløa blitt mye omtalt i media.

8. Hva er nordisk moderne kunst?

– Det er vanskelig å definere, for modernismen dekker mye. Moderne kunst innebærer at det var noe annet enn tidligere, noe nytt, men det er mange forskjellige stilretninger. Det var etter andre verdenskrig denne epoken for alvor begynte i Norge, og det kan ses i sammenheng med utviklingen av velferdsstaten. Kunsten var med på å bygge opp landet på en demokratisk måte, ved at veldig mange kunstnere valgte å satse på grafikk. Det var noe folk hadde råd til å kjøpe, selv i etterkrigstiden. En annen viktig gren er konstruktivismen, som kan sees som en del av gjenoppbyggingen etter andre verdenskrig. Begge disse retningene er godt representert i Tangen-samlingen.

Nicolais interesse begynte med det abstrakte, geometriske språket. Etter hvert som hans kunnskap utviklet seg ble han også interessert i surrealisme og ekspresjonisme , og dette gjenspeiles i samlingen. Det er også flott figurativ kunst innen modernismen, blant annet representert ved Else Hagen og Ola Billgren.

Trebygg utstilt på museum
Marianne Heske. Prosjekt Gjerdeløa, 1980. Kunstsilo/Tangen-samlingen © Marianne Heske / BONO

9. Vil Tangen-samlingen bli brukt til å byttelåne med andre museer?

– Utstillinger i samarbeid med andre blir mer og mer vanlig, og det er ingen tvil om at denne samlingen åpner spennende muligheter for Kunstsilo. Utlån vil kunne åpne muligheter for innlån og man kan også samarbeide om å byttelåne en hel utstilling – det kommer helt an på hvilken institusjon man skal samarbeide med.

10. Hvordan jobbes det med å utvide samlingen?

– Vi jobber med rådgivere i forskjellige land for å finne nye verk. Vi leter aktivt etter «glemte» kunstnere, og vi liker å gå i dybden. I motsetning til de fleste museer har vi ikke noe fast budsjett, det er opp til stiftelsen hvor mye vi bruker. Vi handler på auksjoner, fra gallerier eller privat, og det er alltid Nicolai Tangen som har det siste ordet. Som kunsthistoriker og samler gjennom over 25 år har han en enorm kunnskap og svært god dømmekraft.

Beate Mjaaland, daglig leder for AKO Kunststiftelse.
Beate Mjaaland, daglig leder for AKO Kunststiftelse.