Kunstsilo Live

Vårt live-program er mangfoldig og inneholder noe for enhver smak, aldersgruppe og interesse. Følg med for å få vite hva som arrangeres på Kunstsilo.

Modeller foran et rosa lerret
Foto: Jacob Buchard

Kunstsilo Live er vårt arrangementsprogram. Vi holder en stor variasjon av arrangementet gjennom hele året. Både faste arrangementer som går igjen hver uke og hver måned, men også arrangementer som oppstår plutselig.

Vårt program inneholder arrangementer for alle aldersgrupper, fra barn og junior til unge voksne og mer voksne. Kunstsilo arrangerer også ulike omvisninger, for enkeltpersoner, familier, eller grupper.