Sørlandssamlingen

Sørlandssamlingen byr på nærmere 1000 verk med et spesielt fokus på samtidskunst, kunsthåndverk og regionale kunstnere

Verk av Sidsel Hanum
Sidsel Hanum, Langebå, 2010 ©Sidsel Hanum/BONO 2023

Fokus på regionen og å løfte frem kunsthåndverk

Siden Sørlandets Kunstmuseum ble opprettet i 1995, har museet bygd opp sin egen samling som i dag består av rundt 1700 verk. Samlingen skulle i utgangspunktet bygge videre på og komplementere det som allerede var i Christianssands Billedgalleri, med et særlig fokus på samtidskunst og kunsthåndverk. Museet har gjennomgående hatt en regional profil med innkjøp av verk av kunstnere med tilknytning til Agder. Ulike direktører og skiftende innkjøpskomiteer gjennom tidene har også sikret innkjøp av essensielle verk av norske og til dels nordiske samtidskunstnere og kunsthåndverkere.

I forbindelse med flyttingen til Kunstsilo, endret samlingen navn til Sørlandssamlingen.

Utvalgte hovedverk fra samlingen